Обява за провеждане на процедура за кандидатстване на работодатели по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по ЗНЗ.