Общинска служба по земеделие – Пловдив уведомява всички земеделски производители, че на 03.04.2019 г. /сряда/ от 10:00 ч. в сградата на община Куклен, ще се проведе среща със следния дневен ред:

  1. Мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности;
  2. Подаване на заявления за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ и новостите свързани с Кампания 2019;
  3. Общи.

Общинска служба по земеделие – Пловдив