Община Куклен е с одобрено проектно предложение с наименование: „Закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна” по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Проекта ще финансира закупуването на нов лекотоварен автомобил, който ще се използва за разнос на храна до дома на потребителите на Домашен социален патронаж, както и Топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., живущи на територията на Община Куклен.

Съфинансирането от Община Куклен е в размер на 12 000 лева с вкл. ДДС, като финансирането от ФСЗ е в размер до 36 000 лв. с ДДС.

Цел на проекта:

Подобряване на работната среда и повишаване на мотивацията на обслужващия персонал извършващ дейностите по разнос на храна на потребителите на Домашен социален патронаж и топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., живущи на територията на Община Куклен.

По-сигурна, бърза и навременна доставка на храната по домовете на потребителите, чрез закупения нов лекотоварен автомобил по проекта.