Решение № 704 – взето на Редовно заседание с Протокол № 66 от 31.03.2023г.

Скица – предложение на ПУП-ПП