Заповед №426 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Куклен за определяне на лица които да приемат заявки за транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването