Заповед 789 от 25.10.2021 г. на Кмета на община Куклен за определяне на лица които да приемат заявки за транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването