Заповед № 918 от 18.11.2021 г. на кмета на община Куклен за определяне на лица, които да приемат заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването