Заповед №331/18.05.2021 на Кмета на община Куклен за определяне на общинска комисия за водно спасителна дейност и превенция на водния травматизъм