Заповед № 288 от 28.04.2023 г. на Кмета на община Куклен относно определяне на Общинска комисия за водно-спасителна дейност и превенция на водният травматизъм в община Куклен