Заповед 189 от 15.04.2024 г. на Кмета на Община Куклен относно определяне на пожароопасния сезон в горските територии