Заповед №119 от 09.03.2021 г. на Кмета на Община Куклен за определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването