Дирекция  „Бюро по труда – Родопи“ гр. Пловдив Ви кани на 27.05.2024 г. от 10:00 до 14:30 часа в гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ №50 пред читалище „Никола Вапцаров 1909г.“. Ще бъде проведена информационна кампания на открито – шатра за предоставяне на информация за услугите на Агенция по заетоста за неактивни и безработни лица, както и за работодатели.