Заповед 998 от 11.10.2022 г. за откриване на конкурс

Документация за участие

Заповед 1080 от 03.11.2022 г.

Заповед №1090 от 08.11.2022 г.