Кукленското читалище отбеляза 113 години от рождението на патрона си – Никола Вапцаров. Създадено преди повече от век, културно-просветният център получава името на големия български поет и патриот Никола Вапцаров и оттогава съхранява, развива и обогатява духовния живот и традиционните ценности в Куклен.
С фанфари, хор и изложба НЧ ”Никола Вапцаров-1909”- гр.Куклен отбеляза своя патронен празник. Пред бюста на поета във фоайето на читалището се събраха просветни дейци, ученици, самодейци, граждани. Събитието уважи и кметът на общината Мария Белчева.
Тържеството откри фанфарният оркестър при СУ“Отец Паисий“, продължи с рецитал от стихове за Никола Вапцаров и изпълнения на училищния хор. Открита бе и изложба от творби на възпитаници на местното училище. Експозицията е озаглавена „Пъстра палитра“ и включва над 50 платна и фотоси на младите таланти. Народният хор при читалището закри кратката програма с песента “Горо ле, горо зелена“.
Като основен център на културната дейност на града активно участва в реализирането на голяма част от проявите, включени в културния календар на гр. Куклен. НЧ”Никола Вапцаров-1909” се развива в сътрудничество и координация на културната дейност организирана от общrна Куклен, участва активно в организацията и провеждането на общоградски и общински културни прояви, съобразява своята дейност със стратегията на общината в областта на културата.
Читалището работи в пряко взаимодействие с учебните заведения, обществени и стопански организации, които извършват или подпомагат културната дейност
Читалището се грижи да съхранява паметта на родното и традицията като част от националната ни идентичност, запазват утвърдилите се във времето формации за любителско художествено творчество, продължава да работи за осигуряване трайно участие на колективите и школите, в проявите в общински празници, в национални и международни конкурси, фестивали и други, и в изнасянето на самостоятелни концерти.
Библиотеката при НЧ„Никола Вапцаров-1909 г.” е утвърдена като образователен, културен и информационен център.
Библиотечният фонд наброява над 19 000 издания като през последните 2 години в библиотеката са постъпили повече от 200 нови от одобрен проект по програма „Българските библиотеки-основни центрове за четене и информираност”. Библиотечният фонд непрекъснато се обновява и обогатява и е съобразен с читателските търсения.
Расте и броят на регистрираните потребители.
В сградата на читалището ежегодно се уреждат тематични витрини за Васил Левски, 3-ти март, Априлското въстание, 24-ти май, Христо Ботев, Ден на българските будители др.
Читалището запазва утвърдилите се във времето фолклорни формации за любителско-художествено творчество, развива детска школа по пиано и детски хор.
Фолклорна певческа група „Кукленки” е колектив с над 30 годишна традиция. През годините формациата е получила много високи отличия и призове на общинско, национално и международно ниво. Под професионалното ръководство на Илка Димитрова певците са покорили сцени в Италия, Гърция, Турция. От участията си в българските фестивали и събори, надпявания, конкурси винаги са се завръщали с отлични постижения.
Репертоарът на детски танцов състав „Кукленче” е от народни танци от всички етнографски области в България. Дългогодишен ръководител-хореограф е Сашо Ламбрев. С красивите и отлично изпълнени български народни танци са покорявали не само наши, но и международни сцени.
Малките пианисти и певци с музикален педагог Валентина Трендафилова участват в конкурси и печелят достойни награди и отличия.