Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че община Куклен има осигурена площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в т.ч. едрогабаритни и опасни отпадъци. Площадката се намира на територията на склада на Общината находящ се на адрес ул. “П. Яворов“ гр. Куклен.

Надяваме се на съдействие от Ваша страна с общи усилия да пазим чистотата на нашата Община.