Заповед № РД 11-2349/13.10.2023 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, отнасяща се до привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички области в България по отношение на болестта Инфлуенца по птиците.