Във връзка със заповед РД-01-143/ 20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването по повод усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, в Община Куклен могат да се подават заявления за удостоверения за настоящ адрес в събота 21.03.2020 от 12.00 до 17.00 часа и в неделя 22.03.2020 от 9.00 до 17.00 часа.