Ежегодната програма за партниране между Община Куклен и КЦМ АД вече е факт. Главният изпълнителен директор на металургичния комбинат Румен Цонев, кметът на Община Куклен Мария Белчева и председателят на Общинския съвет в Куклен Елена Филева, сложиха подписите си на стратегическия документ.

Целта на програмата е пълноценно и равностойно сътрудничество между фирмите от Холдинг КЦМ 2000 и Община Куклен, в качеството им на естествени партньори при реализирането на проекти, приоритетни за повишаване благосъстоянието и социалното развитие на общностите в региона, се казва в документа.

Програмата служи като рамка за извършването на определени действия и усвояване на финансови средства, с цел подобряване качеството на живот в Община Куклен чрез повишаване потенциала на човешкия капитал и достигане на социална интеграция. Средствата, гласувани от СД на ХОЛДИНГ КЦМ 2000 АД за нейното обезпечаване са разпределени в част финансово обезпечаване на културни и спортни събития, детско-юношески   мероприятия, съхраняване   и   развитие   на
историческото наследство, културните паметници и др.

В програмата  са определени за финансиране  проекти свързани със съхраняване, развитие и инвестиране в младежта, като социален капитал на Общината;     инициативи, свързани с подпомагане на извънкласната дейност в СОУ „Отец  Паисий ”, гр. Куклен;развитие на извънкласни форма на обучение за деца и младежи от община Куклен; популяризиране дейността на творческата дейност на деца и младежи от община Куклен на международни форуми; повишаване достъпа до култура за населението на община Куклен и развитие и популяризиране на съвременни форми на културно изразяване.

В програмата продължава проекта за  стимулиране на здравословното хранене сред учащите се, като се осигурява на учениците от СОУ „Отец Паисий”, гр. Куклен по един плод на ден.

Продължава и ангажимента на КЦМ 2000 АД за повишаване на диалога и взаимната информираност във връзка с екологичната обстановка, като Община Куклен ще получава всеки месец копие от доклада, представян пред РИОСВ, Пловдив за отчитане замърсеността на въздуха.