Община Куклен кани всички граждани и заинтересовани страни на публично представяне на архитектурен и инвестиционен проект за обект : „Основен ремонт на съществуващи площадни и алейни настилки в „УПИ I – културен дом и зеленина в кв. 41” по плана на гр. Куклен, община Куклен.

Публичното представяне ще се проведе на 24.07.2018 г. от 17:30 ч.  на ет. 3 в сградата на община Куклен в заседателна зала на общински съвет Куклен. Желаещите ще могат да разгледат проекта в стая 107, ет. 1 в сградата на общинска администрация всеки делничен ден от 08:00 – 12:00 и от 13:00- 17:00 ч.

Цялостният проект се състои от 2 последователни етапа. През настоящата 2018 и ще се състои реконструкция на алеите и стълбищата пред Читалище „Никола Йонков Вапцаров”, както и алеите и стълбите в Търговския център. Вторията етап, ще се реализира през следващата 2019 г. и включва цялостна реконструкция на площада и трибуните пред него.

Очакваме всички граждани, които имат желание да се запознаят с архитектурния проект да заповядат на 24.07.2018 г. от 17:30 ч. в сградата на община Куклен, ет. З, заседателна зала.