ДГ “Приятели” и тяхното участие в националната кампания по Безопасност на движение по пътищата, инициирана от Националния дворец на децата.

Децата от детското заведение подаряваха на водачите на преминаващите превозни средства послания изписани на листчета. Напомняха на шофьорите да спират на пешеходни пътеки и да пазят най – малките.

“Пазете ни на пътя, защото искаме да живеем здрави и щастливи” е посланието им към всички участници на движението в община Куклен.