Уважаеми съграждани,
Вчера, на 82-годишна възраст, ни напусна завинаги г-н Александър Тавков – един почтен и уважаван човек, кметски наместник на с. Яврово за периода от м.02.2004 г. до м. 11.2007 г. и от м.02.2015 г. до м.02.2020 г.
Община Куклен изказва искрени съболезнования на семейството му!
Поклонението ще се състои днес – 10.01.2022 г. от 14.30 ч. в църквата на с. Яврово.
Община Куклен няма да го забрави! Поклон пред светлата му памет!