Заповед 552-04.08.2021 г. на Кмета на община Куклен относно взимане на превантивни мерки за пожарна безопасност в земеделските обекти и земи и горските територии