Решение № 794, взето на Извънредно заседание с Протокол № 76 от 20.10.2023г.

Скица -предложение за трасе за транспортен достъп