Във връзка с риска от разпространение на коронавирус COVID-19, решение на Министерския съвет от извънредното заседание проведено на 8 март 2020 г., разпореждания на Националния оперативен щаб, Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г., на министъра на здравеопазването и проведеното спешно заседание на Експертната група за работа в извънредни ситуации по заповед на Министъра на туризма.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ПРЕПОРЪЧВА,

Да се преустановят посещенията на туристическите обекти, както и туристическите фестивали и събития в областите Габрово и Плевен до второ нареждане.

Персоналът в туристическите обекти и туристическите информационни центрове да съблюдава предпазните мерки, разписани от Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването.