Община Куклен Ви кани на пресконференция за представяне на информация относно дейностите и напредъка по проект „Грижа в дома в Община Куклен“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
Събитието ще се проведе на 17.08.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Куклен.
Пресконференцията се провежда във връзка с осигуряването на прозрачност и комуникация, съгласно чл. 3.44 и чл. 3.45 от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0227-С01, и чл. 50, ал. 1, т. Д от Регламент 2021/1060.