Поради  необходимост  от  предприемане  на  мерки  за  предотвратяване  и  ограничаване  на  разпространението  на  COVID – 19  и  на  други  вирусни  заболявания, с  цел  осигуряване  на  живота  и  здравето  на  децата, съобщаваме  на  всички  родители, че  от  16.03.2020 г. /понеделник/ , до  29.03.2020 г.  ще  се  преустановят  посещенията  на  децата  в  ДГ  „Приятели” – градинските  групи  и  детските  яслени  групи.

Преустановява  и  работата  на  Млечната  кухня.

Срокът  може  да  бъде  променен  в  зависимост  от  развитието  на епидемичната  ситуация  в  страната.