Уведомяваме Ви, че  Министерството на земеделието и храните (МЗХ) чрез отдел „Агростатистика“ към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, като орган на статистиката, съвместно с областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ), провежда статистическо изследване „Интегрирана статистика на земеделските стопанства през 2023 г.“, в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства. Подробните изисквания са разписани в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2286.

Периода за провеждане на изследването е от 3-ти декември 2023 г. до 8-ми март 2024 г. Данните за земеделските стопанства се събират чрез анкетьори, които ще посетят стопаните и се контролират от експертите по агростатистика от областните дирекции „Земеделие“. Събраната информация ще се използва, САМО и ЕДИНСТВЕНО за статистически цели. Опазването на тайната на данните, предоставени от стопаните, е гарантирано, съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката. Индивидуалните данни за стопанствата не се разпространяват, не се предоставят на данъчни и социални служби и нямат юридическа стойност пред съда.

Анкетьорът притежава служебна карта, издадена от ОДЗ, която ще представи, за да се легитимира. Ако въведените или събрани данни имат нужда от уточняване, стопаните ще бъдат посетени отново или ще се свържат с тях по телефона или по електронната поща.

Общинска служба
по земеделие – Пловдив
т. 032/635330, 032/624087
ул. „Брезовско шосе“ № 32
гр. Пловдив