Община Куклен уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица в законоустановения срок от 14 дни, да направят своите писмени предложения и възражения по проект: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Куклен 2021-2024 година на e-mail: mail@kuklen.org или в деловодството на община Куклен, на адрес гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43