Община Куклен уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица в законоустановения срок от 14 дни, да направят своите писмени предложения и възражения по проект: ”Програма за опазване на околната среда на община Куклен за периода 2021-2025 г.” на e-mail: mail@kuklen.org или в деловодството на община Куклен, на адрес гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43