Заповед №848 от 06.11.2020 г. за откриване на тръжна процедура.

Документация

Протокол за проведена процедура

Заповед класиране

Протокол

Договор №8 04.01.2021 г.