Заповед №847 от 06.11.2020 г. за откриване на тръжна процедура.

Документация

Протокол за проведена процедура

Заповед класиране

Протокол

Договор №9 05.01.2021 г.

Анекс 1 към договор № 9