Заповед №40 от 27.01.2021 г. за откриване на тръжна процедура.

Документация

Протокол за проведена процедура

Заповед 103 от 22.02.2021

Протокол от 17.03.2021

Договор № 43 от 22.03.2021

Анекс № 1 към договор № 43