Проект на Наредба за изменение на Наредба 29

Предварителна оценка – Наредба 29

Мотиви за изменение на Наредба 29

Заявление към Наредба 29

Справка постъпили предложения