21.03.2022 г. се въвеждат следните промени в маршрутното разписание гр. Пловдив – с. Руен:

Автобусът, тръгващ сутрин от с. Руен по разписание в 07.00 часа, вече ще тръгва в 06.30 часа.

Автобусът, тръгващ по разписание сутрин в 06.15 часа от автогара „Родопи” в гр. Пловдив, вече ще тръгва в 05.45 часа.