На вниманието на жителите на град Куклен

От 17.12.2018 (понеделник) влиза в сила ново разписание на автобусите по линията Куклен – Пловдив. Промяната е в два от часовете на тръгване на автобуса от гр. Куклен за гр. Пловдив както следва:

от 6:45 се променя на 6:35
и от 7:00 – на 6:55