Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни ценни:

I. Продажби в землището на гр. Куклен:

 

II. Продажби в землището на c. Гълъбово:

 

III. Отдаване под наем:

 


Обновление на 25.06.2021

Заповед №447-25.06.2021

 


Обновление на 19.07.2021

Резултати от публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти – общинска собственост:

Заповед 504 от 19.07.2021

Заповед 505 от 19.07.2021

Заповед 506 от 19.07.2021

Заповед 507 от 19.07.2021

Заповед 508 от 19.07.2021