Заповед 72 от 01.02.2022 г. за откриване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост ПИ  № 41.830

Заповед 73 от 01.02.2022 г. за откриване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост ПИ  № 40.162