На 31.08.2018г. на територията на с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна бе констатиран първият за страната случай на заболяването Африканска чума по свинете. Това заболяване е особено опасно и всички видове свине /домашни, диви и свине от източнобалканска порода/ са изключително лесно възприемчиви. От него не могат да бъдат засегнати хора, но в резултат на наложените рестрикции икономическите последици за отрасъла свиневъдство и месо преработка са значителни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА ДОМАШНИ СВИНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АЧС

          Африканска чума по свинете е силно заразно заболяване, което засяга свинете от различни възрасти без значение от пола. За предотвратяване на разпространението на вируса от засегнатите райони е необходимо собствениците на животни да спазват следните правила:

  1. Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо.
  2. Термичната преработка на месото унищожава вируса. Прясното месо, добито за лична консумация, трябва да се преработи термично, заедно с костите, до пълното му приготвяне /варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н./.
  3. От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да са произвеждат сурово – сушени месни продукти /луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и др./.
  4. Вътрешните органи се обработват термично до пълното им приготвяне /варене, пържене, печене/ или се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни.
  5. Сланината трябва да премине термична обработка /варене или стопяване на мазнините до получаване на пръжки и свинска мас/.
  6. Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка /готвени ястия, печено или варено и др./ Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките /найлонови пликове, кутии и др./, в които е било съхранявано замразеното месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни.
  7. В случай на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или се предават за унищожаване.
  8. Кръвта, стомашно – чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация /нокти, четина, зурли и др./, на мястото където са заклани животните, се заравят на дълбочина, която не позволява отравянето им от други животни или са предават за унищожаване.

Ако преди клане на свине за лична консумация забележите симптоми, като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, не координирани  движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане установят  кръвоизливи по целия труп, насъбрана кървава течност в корема  и гръдния кош, почернял и разрушен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреци НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМИТЕ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕОСТАНОВИТЕ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА! Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки да не разнесат вируса до домовете си!