Областният управител на област Пловдив забранява разгласяването на информация относно наличието на положителни проби за COVID-19 от други лечебни заведения, държавни институции, физически и юридически лица на територията на област Пловдив.

Заповед РД-20-46 от 19.03.2020 г. на Областния управител на област Пловдив