През изминалата седмица служители на Община Куклен раздадоха хранителни помощи на общо 32 лица. Всеки от тях е получил пакет с тегло над 30 кг., съдържащ общо 45 хранителни продукта от първа необходимост. Хората са определени по предварително направен от „Агенцията за социално подпомагане“ списък, в който са включени възрастни лица над 65 години, хора с увреждания или в затруднено социално положение. Пакетите са доставени от служители на общината до домовете на лицата, при най-строго спазване на всички въведени санитарни мерки. Към пакета с хранителни продукти има и листовки с информация как да се предпазваме от COVID-19.