Гласуване по настоящ адрес с хартиена бюлетина и с машина

 

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването с хартиена бюлетина и с машина

 

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

 

Радио клипове за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването с хартиена бюлетина и за гласуване с машина