Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

 

 

Гласуване на избиратели с увреждания

 

 

Гласуване по настоящ адрес