Активно избирателно право

Гласуване на избиратели с увреждания