Събитието ще представи резултатите от подробния анализ на екосистемата в района на Индустриален парк Куклен и нуждата от прилагане на устойчиви практики, които да възстановят биоразнообразието в района.

1 декември 2023 — На 8 декември в читалище „Никола Вапцаров“ в Куклен ще бъде открита изложба на експонати, събрани по време на изследователските обиколки и анализи на района на Индустриален парк Куклен, организирани по проект РЕГЕНЕРАЦИЯ. Събитието ще бъде открито от архитект Ина Вълканова, представител на платформата за градски трансформации ГРАДОСКОП, и кмета на Община Куклен, Мария Белчева. До края на месеца посетителите ще могат научат за ефекта, който производството на тежки метали оказва върху качеството на живот и екосистемата в района. Освен резултати от анализи, ще бъдат включени и редица насоки за имплементиране на природосъобразни решения в развитието и управлението на индустриалната зона, които имат потенциала да създадат здравословна среда за живот, работа и бизнес.

Изложбата ще представи резултати от научно-изследователските обиколки, започвайки от подробния биомониторинг на почвите и растителните видове, които обитават замърсената производствена зона. Ще бъдат включени и подробни документации на местните агрикултурни и животновъдски традиции, съхранени благодарение на жителите на село Яврово, които могат да намерят приложение и полза в живота на модерните хора и бизнеси. Освен анализи на екосистемата, ще бъдат представени и предложения за устойчиви практики в дизайна на ландшафта около индустриалния парк, които имат потенциала да регенерират замърсената екосистема.

През септември 2023 екипът на ГРАДОСКОП стартира проекта РЕГЕНЕРАЦИЯ, който събра на едно място редица български и международни експерти, студенти, местни жители, работници от индустриалната зона и представители на общината. В рамките на седмица участниците направиха серия от изследователски обиколки и анализи на съществуващото биоразнообразие. С общи усилия и разнообразна експертиза те успяха да набележат методи, чрез които местните агрикултурни и индустриални дейности могат да си взаимодействат по-ефективно, така че да се създаде една здравословна среда за работниците и жителите в района.

От началото на 2020 ГРАДОСКОП работи в партньорство с Община Куклен и част от фабриките в Индустриален парк Куклен, където изследва възможностите за иновативни трансформации на процесите в съвременната глобална индустрия. Тяхната цел е да набележат включващи и устойчиви методи за развитие на индустриалните зони, които да възстановят връзката между бизнеса, човека и природата.