Решение № ПВ-ЕО-23/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с Възложител община Куклен