Решение № ПВ-144-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въдействието върху околната среда