Решение № ПВ-167-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП „Промяна на разходните норми за използвани ресурси и количества отпадъци в действащото комплексно разрешително (КР) № 1-НЗ/2017 г. на КЦМ АД“