Решение № ПВ-83/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда  с възложител „Възход Импекс БГ“ ЕООД