Решение № РР-4223/16.04.2021 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 31530155/18.11.2010 г., изменено с решение № РР2068/11.09.2014 г. и с решение № РР3522/24.04.2019 г. за водовземане от подезмни води, издадено от Директора на БДИБР