Решение № 09-ДО-1115-02 от 11.12.2019 г. на „ИСА 2000“ ЕООД